Keurmerk Letselschade expertise

Onze kosten? Niet voor uw rekening!

De kosten die u maakt voor de bijstand van Content Letselschadespecialisten zijn onderdeel van de schade die u geleden heeft. Ze worden dan ook door de aansprakelijke verzekeraar vergoed. Voordat we voor u aan de slag gaan, zullen wij dan ook schriftelijk vastleggen dat wij de vergoeding van onze kosten rechtstreeks met de verzekeraar zullen regelen.

Het kan zijn dat er sprake is van een gedeeltelijke schuld. De vergoeding wordt dan door de verzekeraar naar verhouding uitgekeerd. Mogelijk dat we dan andere afspraken maken over de kosten. Ook dat wordt altijd van tevoren schriftelijk vastgelegd. Het eerste gesprek kost u zeker niets.

Mocht de afloop van een letselschadezaak onduidelijk zijn, dan kunnen we kiezen voor het principe ‘no cure, no pay´. Dat betekent dat u de Content Letselschadespecialisten alleen betaalt als de schade met succes is verhaald. Uiteraard maken we ook hier vooraf goede afspraken over.

Let op: het eerste advies is kosteloos. U krijgt te horen of het zin heeft om geleden letselschade te verhalen bij de veroorzaker. Mocht u een lopend dossier bij ons onder willen brengen, dan worden de kosten door ons ook bij de verzekeraar geclaimd. Het kost u niets extra's.

Neem snel contact op met Content Letselschadespecialisten en maak kennis met onze transparante werkwijze.