Keurmerk Letselschade expertise

Nieuws

Supermarkt aansprakelijk voor valpartij over pallet

De Rechtbank Breda oordeelde op 16 januari 2012 over een zaak waarbij een vrouw in de supermarkt ten val kwam over een 21 cm hoge lege pallet.

Lees meer...

 

Smartengeld € 25.000 bij twee onnodige borstoperaties

De Rechtbank Rotterdam oordeelde op 21 december 2011 over een zaak waarbij in het ziekenhuis weefselverwisseling plaatsvond waardoor een vrouw twee onnodige borstoperaties onderging.

Lees meer...

 

Verzekeringsplicht werkgever beperkt tot verkeersongevallen.

De Hoge Raad oordeelde op 11 november 2011 in twee zaken waarin de werknemer letsel opliep dat de uit goed werkgeverschap voortvloeiende verzekeringsverplichting slechts beperkt is tot verkeersongevallen.

Lees meer...

 

Asbestziekte veroorzaakt door erfverharding met asbesthoudend afval. Geen verjaring.

Het Gerechtshof Arnhem oordeelde op 18 augustus 2011 over een zaak waarbij een vrouw overleed als gevolg van mesothelioom opgelopen als gevolg van blootstelling aan asbesthoudend afval, dat is gebruikt als verharding van het erf van haar ouders.

Lees meer...

 

Wet Deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade

Op 1 juli is de Wet Deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade in werking getreden.

Lees meer...