Keurmerk Letselschade expertise

Verjaring van asbestschadeclaim

Doordat de ziekten asbestose, longkanker of mesothelioom, als gevolg van het werken met asbest, zich in de regel pas na lange tijd openbaren is verjaring van de vordering regelmatig aan de orde.

Bent u slachtoffer van asbestschade, neem dan nu contact met ons op. Met onze kennis nemen wij graag uw zorgen uit handen.

De verjaring is wettelijk geregeld en de absolute verjaringstermijn bedraagt 30 jaar. Een uitzondering daarop wordt in de rechtspraak gemaakt wanneer de schade langer verborgen is gebleven en dus pas kon worden geconstateerd nadat de verjaringstermijn reeds was verstreken.

Wanneer de termijn van 30 jaar is verstreken, komt in de rechtspraak de vraag aan de orde of een beroep op verjaring naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dat kan bij asbestose, longkanker of mesothelioom van geval tot geval verschillen.

Criteria verjaring bij asbestose, longkanker of mesothelioom

De Hoge Raad heeft in een uitspraak van 28 april 2000 (Van Hese/De Schelde), waar mesothelioom aan de orde was, criteria voor een beroep op verjaring gegeven. Van belang is:

Direct aanspreken ex-werkgever of verzekeraar bij ziekte door asbest

Het einde van de blootstelling is het beginpunt van de verjaringstermijn van 30 jaar.

Het laatste door de Hoge Raad genoemde criterium is voor het slachtoffer als eerste van belang. Ter waarborging van de mogelijke aanspraken van het slachtoffer en/of de nabestaanden, bij asbestose, longkanker of mesothelioom dient zo snel mogelijk na constatering de ex-werkgever of diens verzekeraar aansprakelijk gesteld te worden.

Bent u slachtoffer van asbestschade, neem dan nu contact met ons op. Met onze kennis nemen wij graag uw zorgen uit handen.

Lees meer over asbestziekten, de aansprakelijkheid van de werkgever en schade & smartengeld bij asbestziekte.

 

Ter waarborging van de mogelijke aanspraken van hemzelf en/of de nabestaanden, bij asbestose, longkanker of mesothelioom dient hij zo snel mogelijk na constatering de ex-werkgever of diens verzekeraar aansprakelijk te stellen vervangen door Ter waarborging van de mogelijke aanspraken van het slachtoffer en/of de nabestaanden, bij asbestose, longkanker of mesothelioom dient zo snel mogelijk na constatering de ex-werkgever of diens verzekeraar aansprakelijk gesteld te worden.