Keurmerk Letselschade expertise

Asbestose, longkanker of mesothelioom door asbest

Het werken met asbest, zonder goede bescherming, kwam in het verleden vaak voor. Nadat bleek dat het werken met asbest kon leiden tot asbestose, longkanker of mesothelioom, werd er nog jaren met asbest gewerkt voordat het definitief verboden werd.

Bent u slachtoffer van werken met asbest, neem dan nu contact met ons op. Met onze kennis nemen wij graag uw zorgen uit handen.

Jaarlijks overlijden nog steeds mensen als gevolg van het werken met asbest, vele jaren geleden. Het kan ook gaan om huisgenoten die bijvoorbeeld via de kleding van werknemers in contact zijn gekomen met asbestdeeltjes en daardoor asbestkanker hebben gekregen.

Tegemoetkoming voor slachtoffers van mesothelioom

Via het Instituut Asbestslachtoffers kan door een slachtoffer van mesothelioom een aanvraag ingediend worden voor een tegemoetkoming van € 18.392,00.

Wanneer de ex-werkgever niet meer bestaat of failliet is, of een beroep kan doen op verjaring, voorkomt deze regeling dat het slachtoffer met lege handen blijft staan.

In andere gevallen kan de tegemoetkoming gezien worden als een voorschot op de definitieve schaderegeling. Het vaststellen van de aansprakelijkheid van de werkgever en de schaderegeling kunnen daarna plaatsvinden. Vaak is daar de nodige tijd mee gemoeid.

Aansprakelijkheid werkgever

Wanneer er een aansprakelijke werkgever is dan kan een slachtoffer van mesothelioom via het IAS een standaardvergoeding van € 58.026,00 (niveau 2011) verkrijgen.

Vaak, vooral bij relatief jonge mensen, zal deze vergoeding de werkelijke schade niet dekken. In die gevallen is het raadzaam u van bijstand door een letselschadespecialist te voorzien.

Dat geldt uiteraard ook wanneer er sprake is van asbestose of longkanker. In die gevallen is er immers geen (voorschot)regeling. Er zal dan vastgesteld moeten worden of het werken met asbest (mede)oorzaak geweest kan zijn van de ziekte. Ook dat is werk dat u het beste aan een deskundige kunt overlaten. Lees meer over de aansprakelijkheid van de werkgever.

Verjaring van de vordering

Doordat de ziekte zich in de regel pas na lange tijd openbaart komt verjaring van de vordering regelmatig voor. Lees meer over verjaring.

Smartengeld

Een voorwaarde voor het in aanmerking komen voor smartengeld is dat het slachtoffer de vordering nog bij leven heeft ingediend bij de aansprakelijke werkgever. Is dat niet gebeurd, dan kunnen de nabestaanden er geen aanspraak op maken. Lees hier meer over smartengeld en schade.

Bent u slachtoffer van asbestschade, neem dan nu contact met ons op. Met onze kennis nemen wij graag uw zorgen uit handen.