Keurmerk Letselschade expertise

Aansprakelijkheid NS voor letsel ontstaan bij treinongeval Amsterdam

Bij het treinongeval dat op 21 april 2012 in Amsterdam plaatsvond viel een dode en raakten ruim 100 mensen gewond. De NS is voor het ongeval aansprakelijk.

Een vervoerder is aansprakelijk voor de schade die een passagier lijdt, tenzij er sprake is van een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden. Lichamelijke of geestelijke tekortkomingen van de machinist alsmede gebrekkigheid of slecht functioneren van het treinstel of van het materiaal waarvan de vervoerder zich bedient worden aangemerkt als omstandigheden die een zorgvuldig vervoerder wel heeft kunnen vermijden.

De aansprakelijkheid is wettelijk beperkt tot een bedrag van circa € 200.000 per passagier.  Als sprake mocht blijken te zijn van roekeloosheid aan de zijde van de NS dan vervalt deze maximering.

Bent u slachtoffer van het treinongeval in Amsterdam? Dan is het verstandig u te voorzien van deskundige hulp bij het verhalen van uw schade. Dit om zeker te zijn van een correcte afwikkeling waarbij u krijgt waar u recht op heeft.

Neem vrijblijvend contact met ons op. Het is verstandig dat te doen voordat u bezoek krijgt van een namens de NS optredende schaderegelaar.