Keurmerk Letselschade expertise

Geen dekking op de AVP-verzekering bij te late melding letselschade

Onlangs oordeelde de Rechtbank Rotterdam over een zaak waarin een meisje letsel opliep, nadat een vriendin van de glijbaan in het zwembad boven op haar terecht kwam. De vriendin had niet gewacht tot het stoplicht bij de glijbaan op groen stond. Het meisje stelde de vriendin en haar AVP-verzekeraar aansprakelijk. De rechtbank achtte de vriendin aansprakelijk, maar wees de vordering tegen de AVP-verzekeraar af. De rechter wees de vordering op de AVP-verzekeraar af omdat de verzekeringnemer de vordering niet binnen een redelijke termijn had gemeld, maar pas na vijftien maanden. De rechtbank oordeelde dat de verzekeraar in haar redelijke belang was geschaad. Door het tijdsverloop had zij een getuige niet meer kunnen horen en was de feitelijke situatie in het zwembad veranderd. 

Bent u slachtoffer dan is het verstandig u te voorzien van deskundige hulp. Wij staan u bij het indienen van uw claim graag bij. U hoeft alleen maar contact met ons op te nemen voor een afspraak. Onze kosten komen voor rekening van de verzekeraar.