Keurmerk Letselschade expertise

Werkgeversaansprakelijkheid en bewijslast 

In Nederland vinden jaarlijks bijna een half miljoen bedrijfsongevallen plaats. Vaak gaat het om licht letsel, maar ernstiger zaken zijn geen uitzondering.

De werkgever wordt in lang niet alle gevallen aansprakelijk gesteld. Vaak uit onwetendheid.

In een tweetal recente uitspraken bevestigde het Gerechtshof Den Bosch nog eens dat het niet de werknemer is die moet aantonen hoe een ongeval precies heeft plaatsgevonden. Onzekerheid over de toedracht van een ongeval komt voor rekening van de werkgever. Wanneer vaststaat dat de werknemer de gestelde schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden, is de werkgever ingevolge art. 7:658 BW lid 2 aansprakelijk, tenzij zij aantoont dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan.

In de zaak waarover het Gerechtshof Den Bosch op 1 april 2014 oordeelde ontstond schade bij het sluiten van de klep van een vrachtauto. De werkgever moet aantonen dat er een duidelijke instructie was over de wijze waarop de klep van de betreffende vrachtwagen diende te worden gesloten.

In de zaak waarover het Gerechtshof Den Bosch op 6 mei 2014 oordeelde ontstond schade nadat een medewerker technische dienst bij een sportcomplex ten val kwam in de doucheruimte. Het hof achtte de toedracht en de oorzaak van het ongeval onduidelijk en droeg de werkgever op te bewijzen hoe de toedracht van het ongeval was geweest en tevens dat werkgever daarbij alle van haar als werkgever te verlangen zorgverplichtingen was nagekomen.