Keurmerk Letselschade expertise

Werkgeversaansprakelijkheid ook van toepassing bij letsel ZZP'er. 

De Hoge Raad oordeelde op 23 maart 2012 dat art. 7:658 BW ook van toepassing is voor een ZZP’er die buiten dienstverband werkzaamheden verricht voor een bedrijf. Dat bedrijf dient zorg te dragen voor de veiligheid van de ZZP’er, net zoals dat voor de veiligheid van de eigen werknemers geldt. 

De bescherming van art. 7:658 lid 4 BW kan zich naar blijkt uit de wetsgeschiedenis namelijk ook uitstrekken tot personen die op basis van een rechtstreekse contractuele band met een ander, zij het geen arbeidsovereenkomst, werkzaamheden verrichten in de uitoefening van het beroep of bedrijf van die ander, zoals het geval kan zijn bij aanneming van werk of een overeenkomst van opdracht. 

Het ging in deze zaak om een ZZP’er die onderhoud voor een bedrijf verrichte aan machines en daarbij door een breekplaat zakte die door een laag houtstof niet als zodanig herkenbaar was. Het ongeval leidde tot een beenamputatie.

 De volledige uitspraak vindt u hier